نیرو

n00108899-b

با توجه به نقش زیر بنایی صنعت برق در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و در راستای برنامه راهبردی وزارت نیرو در استقرار برنامه های جامع انرژی کشور و گسترش مشارکت و حضور بخش خصوصی و تعاونی در صنعت آب و برق در زمینه های مختلف، شرکت نوسازی صنایع ایران قصد دارد با جذب سرمایه گذاری در پروژه های بنیادی، کاربردی و توسعه ای، به منظور پاسخگویی بهتر به نیاز های صنعت برق و دستیابی به فناوری‌های نوین اقدام کند.

فلسفه وجودی و ماموریت این واحد در جهت ارتقاء سطح کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و نیز تنوع بخشی در تامین منابع مالی شامل موارد زیر می باشد:

•    سرمایه گذاری در ارتقاء فناوری، رقابت پذیری و افزایش بهره‌وری صنعت برق و انرژی
•    اصلاح، بازسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات مرتبط با تولید، انتقال و توزیع نیرو
•    مدیریت و اجرای پروژه های مرتبط
•    سرمایه گذاری به روشهای مختلف در بخش نیروگاه‌های تجدید پذیر
•    تامین مالی پروژه‌های نیروگاه‌های تجدید پذیر

طرح هاي در دست اقدام:

۱-     احداث نيروگاه برق تجديد پذير خورشيدي ۱۰ مگاواتي(با قابلیت افزایش تا ۵۰ مگاوات) در سيرجان با سرمایه‌گذاری شرکت نوسازی صنایع ایران
۲-     احداث نيروگاه بادي تجديد پذير خورشيدي ۵۰ مگاواتي در رفسنجان با سرمایه‌گذاری شرکت نوسازی صنایع ایران

              پروژه های انجام شده                                             پروژه های جاری