اطلاعیه شماره ۷

اطلاعیه شماره ۷
به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون همکاری شرکت نوسازی صنایع ایران
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه داوطلبان، نتایج آزمون و بررسی مدارک ارسالی انجام گرفته و با توجه به نتایج و امتیازهای کسب شده و پیگیری های متقاضیان، اعلام     می دارد، تا پایان شهریور ماه نتیجه دعوت یا عدم دعوت به مصاحبه از طرق ارتباطی موجود در پرونده اطلاع رسانی خواهد شد.
بدیهی است در صورتیکه تا این تاریخ تماسی حاصل نشد از طریق شماره تلفن های شرکت می‌توانید از نتیجه بررسی پرونده خود مطلع شوید و متقاضیانی که موفق به کسب امتیاز لازم شده اند جهت اعلام وقت مصاحبه با ایشان تماس به عمل خواهد آمد یا از طریق پیامک به ایشان اطلاع رسانی خواهد شد.
با توجه به تعداد بالای افراد حائز شرایط، تاریخ و زمان و محل مصاحبه متعاقباً طی روزهای آتی به تدریج از طریق تلفن یا پیامک به ایشان اعلام می شود.