اطلاعیه شماره ۶

اطلاعیه شماره ۶
به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون همکاری شرکت نوسازی صنایع ایران 
به اطلاع می‌رساند جهت دریافت کارت ورود به آزمون چنانچه مدارک ارسالی شرکت کنندگان کامل بوده و شماره همراه (موبایل) خود را به همراه مدارک ارسال کرده باشند، کد داوطلبی جهت شرکت در آزمون به شماره ایشان پیامک خواهد شد و می‌توانند از طریق سایت http://my.parsehportal.com/ کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت نمایند. لذا جهت دریافت کارت ورود به آزمون از حضور در محل شرکت خودداری فرمایید. زمان ارسال پیامک در روزهای سه شنبه ۲۶ مرداد ماه و چهارشنبه ۲۷ مرداد ماه خواهد بود. زمان و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه ذکر خواهد شد.