اطلاعیه شماره ۵

اطلاعیه شماره ۵
به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون همکاری شرکت نوسازی صنایع ایران
به اطلاع می رساند باتوجه به عدم ارسال مدارک افراد لیست پیوست و درخواست عده کثیری از متقاضیان، زمان برگزاری آزمون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ تغییر می یابد. بدیهی است برای متقاضیانی که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ نسبت به رفع نقص مدارک خود اقدام ننمایند کارت حضور در جلسه صادر نخواهد شد. لازم به ذکر است این مهلت صرفاً برای افرادی در نظر گرفته شده است که وجه خود را تا تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۵ واریز کرده باشند و به سایر مدارک ارسالی و پرداخت ها در خارج از زمان اعلام اولیه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
همچنین محل برگزاری آزمون و مفاد آن به شرح زیر خواهد بود:
مفاد آزمون عمومی شرکت نوسازی صنایع ایران
۱- زبان و ادبیات فارسی
۲-کامپیوتر
۳- زبان انگلیسی
۴- هوش و استعداد
(پس از شرکت در آزمون افرادی که موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی شده اند جهت شرکت در مصاحبه اختصاصی دعوت خواهند شد. لازم به ذکر سات کلیه سوألات مربوط به دروس تخصصی، رشته تحصیلی و سابقه کار مرتبط در روز مصاحبه انجام خواهد پذیرفت)
لازم به ذکراست جهت دریافت کارت شرکت در آزمون از حضور در محل شرکت خودداری فرمایید. نحوه دریافت کارت آزمون در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۳ به اطلاع کلیه متقاضیان خواهد رسید.