اطلاعیه شماره ۲

به کلیه متقاضیان شرکت در آزمون تخصصی شرکت نوسازی صنایع ایران
با توجه به استقبال متقاضیان جهت شرکت در آزمون تخصصی این شرکت و به جهت یکپارچه سازی مدارک ارسالی متقاضیان محترم، خواهشمند است جهت ارسال مدارک خود و ثبت مشخصات، فایل انتهای اطلاعیه را دانلود کرده و بعد از پر کردن کامل تمامی موارد، آن را به ایمیل employment@irci.ir  ارسال فرمایید.

فرم ثبت نام