گواهینامه ها

grade 001

شرکت نوسازی صنایع ایران در زمینه‌های ذیل دارای رتبه بندی می باشد 

۱- رشته پیمانکاری صنعت و معدن (پایه دو – سازمان برنامه بودجه)

۲- رشته پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی (پایه پنج – سازمان برنامه بودجه)

۳- رشته پیمانکاری نیرو (پایه پنج – سازمان برنامه بودجه)

 

 


♦ خدمات اقتصادی (پایه یک)

♦ بهینه سازی انرژی (پایه سه)

♦ صنایع سلولوزی، شیمایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، نساجی و پلیمری (پایه سه)

عضویت در مجامع و انجمن های مهندسی و حرفه ای

kanon♦ کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

♦ انجمن صنفی مشاوران مدیریت

♦ انجمن بهره وری