مكانيزاسيون محصولات استراتژيك كشاورزي استان مازندران

طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی 1معرفي طرح:

ارتقا مكانيزاسيون محصولات استراتژيك كشاورزي در استان مازندران بر اساس مصوبات هيئت محترم دولت در استان به كار گروه كشاورزي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول گرديد و با دبيري شركت نوسازي صنايع ايران،  از مهر ماه ۱۳۸۹ جلسات بررسي و كارشناسي تشكيل شد. نتيجه  كارشناسي اعضاي متخصص و خبره كار گروه كشاورزي منتج به تعيين برنج به عنوان محصول استراتژيك كشاورزي استان مازندران  شد. با بررسي روند توليد  برنج در استان نياز به ارتقا مكانيزاسيون به عنوان عاملي مهم در ارتقا كمي و كيفي و توليد اقتصادي برنج صحه گذاري  و مقرر شد  مطالعات امكانسنجي براي دستيابي به ارتقا مكانيزاسيون طي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ با تجهيز كشاورزان استان مازندران به ماشين ها و ادوات كشاورزي مدرن و ويژه توليد برنج در مراحل كاشت، داشت و برداشت،  با نگاهي جامع و فراگير و با در نظر گرفتن ساير امكانات و توانمندي هاي موجود در كشور با استفاده از آخرين تجربيات توليد برنج در داخل و خارج كشور صورت گيرد.


مطالعه و شناخت محصول استراتژيك كشاورزي در استان مازندران:

سیمای کشاورزی استان مازندران

۱- ارزش كل اقتصادي محصولات کشاورزی با توليد حدود ۵/۷ميليون تن بالغ بر ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال است که پس از استان فارس در مقام دوم قرار می گیرد.

۲- مازندران با داشتن ۳/۲% اراضی تحت کشت ايران۷/۸% تولیدکشور را بخود اختصاص داده که حدودا سه برابر میانگین کشور است.

سيماي جغرافيايي و جمعيتي استان مازندران

۱- مساحت:۲،۳۷۵،۶۰۰ هكتار
۲- سطح زير كشت:  با حدود ۴۶۰،۰۰۰ هكتار سطح زير كشت ، بالغ بر ۱۵%  اراضي استان زير كشت انواع محصولات كشاورزي مي باشد.
۳- جمعيت: ۳،۰۴۰،۰۰۰  نفر


ویژگیهای مهم استان در بخش زراعت

۱- برنج: ۳۸% سطح و ۴۲% توليد برنج ، مقام اوّل

۲- مركبات با سطحی حدود ۱۰۶٫۰۰۰ هکتار وتولید ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تن رتبه اول

۳- كيوي  با سطحی حدود ۴۵۰۰  هکتار و تولید ۱۱۰ هزارتن معادل ۸۵% تولید ، رتبه اول

۴- گل وگياهان زينتي با سطح وتولید ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰  (گلدان /شاخه /اصله) در تولید گل های آپارتمانی و درختچه ها مقام اول

۵- گلهای شاخه بریده مقام سوم

۶- توليد علوفه درسطح ۱۴۷۰۰۰ هکتار  با تولید ۷/۳ میلیون تن مقام دوم

۷- دانه هاي روغني با سطح زير كشت ۵۰ هزار هكتار مقام دوم توليد

۸- تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ مقام اول کشور

۹- تولید تخم مرغ مقام اول کشور

۱۰- شير مقام دوم

طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-3-3 طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-2-3 طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-1-3

 

 

 

 

 


طرح مکانیزاسیون محصولات كشاورزي 02ضرورت ارتقا مکانیزاسیون برنج:

۱- هدف گذاری برنامه پنجم توسعه کشور ( مکانیزاسیون زمین های زیر کشت از ۱۰% به ۵۰% افزایش یابد.)
۲- در حال حاضر۵۰% قیمت تمام شده محصول، هزینه نیروی کار یدی است.
۳- عملیات کاشت، داشت، برداشت به روش دستی بیش از ۲۵% ضایعات ایجاد می نماید.طبق برآورد های انجام شده تنها در بخش برداشت برنج استان مازندران در سال گذشته، رقمی معادل ۷۸۵ میلیارد تومان ضایعات صورت گرفته است، می باشد.
۴- افزایش جمعیت کشور
۵- حفظ و افزایش راندمان بهره برداری در واحد کشت
۶- جلوگیری از تغییر کاربری زمین و کاهش سطح زیر کشت برنج


طرح مکانیزاسیون محصولات كشاورزي-5الویت بندی ماشینها و تجهیزات

۱- ماشین های کاشت(نشاء کارها)
۲- بانک نشاء
۳- ماشین های برداشت( کمباین ها و دروگرها)
۴- تراکتور های سبک مخصوص شالیزار
۵- دنباله بندهای مخصوص آماده سازی زمین( پادلر و رتیواتور)
۶- سایر ماشین آلات و تجهیزات (وجین کن ها و…)

 

سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران در افق ۱۴۰۴

مقدمه :

صنعت خودروی ايران با قدمتی در حدود ۵۰ سال، همچون کشورمان، شاهد فراز و نشيبهای فراوانی بوده است. اما در مجموع، امروزه به ‌عنوان بخش مهمي از کل صنعت و اقتصاد ملی كشور محسوب می‌شودبنحوي كه جامعه از آن، انتظارات فراوانی دارد.صنعت خودروسازي هم‌اکنون در وضعيت خاصی به‌سر می‌برد و پيگيري اجراي كردن اهداف مندرج در  استراتژی اين صنعت( كه توسط صاحب نظران و ذي نفعان در سال ۱۳۸۸ تدوين شده است) و بازنگری دوره اي آن جدی و اساسی است.
فعاليتهايي كه شركت نوسازي صنايع ايران در رابطه با پروژه استراتژي صنعت خودرو ‌انجام داده در شش بخش ذيل تقسيم‌بندي مي‌شود:

۱٫ مروری بر تاريخ صنعت خودروسازي در ايران
۲٫ تأثيرات اين صنعت در ساير بخشهای اقتصاد و جامعه
۳٫ مطالعه الگوهاي مختلف توسعه صنايع جهان از منظر كشورهاي توسعه يافته وكشورهاي در حال توسعه
۴٫ مروري بر استراتژي قبلي صنعت خودروي كشور(۱۳۸۷-۱۳۴۱) و نگرشهاي كلان در صنعت خودرو
۵٫ مطالعه دروني صنعت خودروي ايران از طريق بررسي دو خودرو ساز اصلي كشور
۶٫ شناسايي خصوصيات خودرو ساز بودن و يا مونتاژ كار بودن صنعت خودرو


مروری بر تاریخچه صنعت خودرو:

صنعت خودرو به خاطر آنچه بر آن گذشته و مي‌گذرد به شدت به حوادث تاريخی کشور گره خورده است.  با مرور مختصري بر وقايع کليدی، خواننده با فضای فعلی اين صنعت که ناشی از اين وقايع تاريخی است، بيشتر آشنا خواهد شد.
دوران‌هاي مهم و تاثير گذار صنعت خودروي كشور به شش مرحله زير تقسيم شده اند :
۱- بروز يك نياز
۲- تولد صنعت خودرو
۳- تلاش برای بقاء
۴- دوران رشد
۵- دوران بلوغ صنعت
۶- پيری زودهنگام

شكل‌هاي زير روند تغييرات نرخ توليد و وقايع كليدي تاريخ صنعت خودرو ايران را از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۷ نشان مي‌دهد همانطور که مشاهده مي‌شود هرکدام از اين دوران دارای خصوصيات خاصی می‌باشند و با اتفاقات مهم اجتماعی و سياسی همچون انقلاب، جنگ تحميلی و برنامه‌های عمرانی توسعه در کشور عجين شده اند و بازنگري‌آنها درك مناسبي از وضعيت موجود در اين صنعت را ارائه مي‌دهد و عملا به تصميم‌گيري در مورد آينده كمك مي‌نمايد.

طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink01-1 link01-2طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران link01-3 طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران

 

 

 

 


تأثيرات صنعت خودرو در ساير بخشهاي اقتصاد وجامعه:

 

براي بررسي تاثيرات صنعت خودرو در اقتصاد كشور و ديگر بخشهاي جامعه، سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP و ارزش افزوده کل صنعت را بطور مختصر بررسي مي‌نماييم.
صنعت خودرو طی سالهای پیش بینی شده، با ۳۰۰% افزایش تولید و ۸۰۰% رشد صادرات همراه خواهد بود که این میزان رشد بسیار چالش بر انگیز می باشد، اما با توجه به اینکه سایر بخشهای اقتصاد کشور، مانند بخش پتروشیمی، کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات نیز دارای رشدی بیشتر از صنعت خودرو خواهند بود، لذا مخرج کسر بیشتر از صورت کسر رشد خواهد کرد و یا در بهترین شرایط به همان نسبت رشد خواهد داشت در نتیجه نسبت فوق در بهترین شرایط همان ۴% برای صنعت خودرو خواهد بود.

link02 copyطرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران


مطالعه الگوهاي مختلف توسعه صنايع جهان از منظر كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه:

از عمر صنعت خودرو حدود ۱۳۰ سال مي‌گذرد و شركتهاي معروف خودروساز مانند فورد،‌ تويوتا و پژو هر كدام به نحوي راه رشد و توسعه را پيموده ‌اند. مقارن با رشد و توسعه صنعتي كشورها و افزايش جابجاي بين شهرها، نياز و‌ علاقه مردم به خودرو كه روز به روز بر تعداد آن افزوده مي‌شد، بيشتر گرديد. از سوي ديگر با گسترده تر شدن شهرها، ديگر امكان جابجاي در درون شهرها بصورت پياده ميسر نبود و عامل زمان و سرعت به يكي از شاخص هاي سود دهي و درآمد زايي تبديل گرديد و ماحصل همه اينها سرازير شدن سيل سرمايه در صنعت خودرو، در سالهاي آغازين قرن بيستم گرديد;در شكل زير مدل توسعه صنعت خودرودر كشور‌هاي مختلف جهان آورده شده است :

link03 copyطرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران


مروري بر استراتژي قبلي صنعت خودروي كشور(۱۳۸۷-۱۳۴۱) و نگرشهاي كلان در صنعت خودرو:

براي بررسي وضعيت استراتژي صنعت خودرو ايران، دوره زماني سال‌هاي ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۷ را به چهار دوره تقسيم مي‌كنيم:
– دوره اول : سال‌هاي۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷
(تولد يك صنعت)
صنعت خودرو ايران فعاليت خود را براي نخستين بار در سال ۱۳۴۱ با احداث كارخانجات مونتاژ با هدف رسيدن به توليد انبوه آغاز نمود. در اين زمان فعاليت خودروسازان با نظارت و تحت ليسانس شركتهاي معتبر خارجي نظير جنرال موتورز آمريكا و تالبوت انگليس انجام مي‌شد.
استراتژي صنعت خودرو در اين سالهــا بر مبناي تامين و ايجاد زيرساختهاي لازم براي رسيدن به يك صنعت مونتاژ به منظور رقابت با واردات رو به گسترش خودرو از خارج كشور و همچنين تامين تقاضاي داخلي، استوار بود.
– دوره دوم: سال‌هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹
(تلاش براي بقا)
اين دوران مقارن با انقلاب شکوهمند اسلامی و در ادامه آن جنگ تحميلی می‌باشد و به ‌طور طبيعی کشور در اين دوران با انواع بحرانهای مديريتی و اقتصادی روبه‌رو بوده است. لذا مي‌توان گفت كه استراتژي صنعت خودرو در اين دوره زماني دوره تنها حفظ و بقاء صنعت خودرو و سپس كمك به جبه‌هاي جنگ بوده است.

-دوره سوم: سال‌هاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴
(دوران رشد و بلوغ صنعت)
مشخصه مهم این سالها پایان جنگ و اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۶۸-۱۳۷۲) می باشد. توسعه روابط خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامات زیاد برای ورود تکنولوژی و انجام زیر ساخت‌های کلان ملی از ديگر مشخصه‌های اين دوران می باشد.
این سالها را می توان سالهای تفکر، مرور سیاستهای گذشته، تدوین استراتژی و اقدامات سریع و جدی مدیران صنعت خودرو دانست. ميتوان اين سالها را سالهايي طاقت‌فرسا ولی مفید و اثرگذار بر روی ساير شاخص‌هاي مهم اقتصادی وصنایع کشور ناميد. در اين دوران دو برنامه توسعه در کشور پياده شد. همچنين از سال ۱۳۷۳ با رونق گرفتن صنعت خودرو در ایران، انگیزه‌های لازم برای تاسیس شرکتهای خصوصی بوجود آمد. این شرکتها با تولید مجموعاً ۷۲۳۷۰ دستگاه خودرو درطی سالهای ۱۳۷۶ تا۱۳۸۲ توانایی‌های خودرا نشان دادند.
بدين‌ترتيب خودروهای روز دنیا به جرگه تولیدات داخلی صنعت خودرو در آمدند و تجربیات گرانقدر مدیریتی و کارشناسی نصیب صنعت خودرو و صنعت کشور گردید. بدين‌ترتيب بزرگان اين صنعت آماده شدند تا به جرگه خودروسازان بزرگ دنيا بپيوندند.

– دوره چهارم: سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷
(پيري زود هنگام)
در اين دوران صنعت خودروسازی عملاً با رسيدن به تيراژ يک ميليون خودرو در سال۱۳۸۵ به‌عنوان يک خودروساز در جهان مطرح گرديد.
نزول شاخص ها، به‌دلیل بروز مشكلات مختلف و شکست بعضی از طرحهای خودروهای جدید در بازار، شوک توقف تولید پیکان در ایران‌خودرو، پيش بيني توقف توليد پرايد و شوك آن براي سايپا، رشد تورم داخلی کشور، نوسانات در ارائه تسهیلات بانکی، مشکلات طرح خصوصی‌سازی درصنايع مختلف، از جمله اتفاقات مهم اين دوره مي‌باشند. ازجمله اين شاخصها می‌توان از نرخ رشد کیفی، نرخ رشد تولید[۳]، سود، سرمایه‌گذاری در طرحهای جدید و سرعت اجرای پروژه‌های در دست اقدام که همگی با کاهش روبه‌رو شدند نام برد.
براي بررسي ديگر شرايط صنعت خودرو در آن دوران، نمودارهاي زير ارائه‌ مي‌شود:

link04-2طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink04-3 طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink04-4

 

 

 

 


مطالعه دروني صنعت خودروي ايران از طريق بررسي دو خودرو ساز اصلي كشور:

– گروه‌ ايران‌خودرو:

طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink05-iran khodroایران ناسیونال یا همان ایران خودرو، در روز ۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ با سرمایه‌ای در حدود ۱۰ میلیون تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران تأسیس شد و از ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۲ با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. اینک با گذشت بیش از۵۰سال از زمان تأسیس آن همچنان در زمینه‌ی طراحی و تولید خودروهای سواری، اتوبوس و مینی بوس به عنوان يكي از بزرگترین تولید کنندگان خودرو در کشور، در راستای تأمین نیاز های جامعه، ورود به بازارهای جهانی، تعمیق ساخت داخل کردن قطعات و در نهایت تحقق اهداف صنعت خودروي ایران به فعالیت خود ادامه می دهد .
سال شمار تولید انواع سواری :
۱۳۴۶-سواری پیکان در مدلهای دو لوکس ، کار لوکس ، جوانان و تاکسی با حجم موتور ۱۶۰۰ و ۱۷۲۵ و ۱۸۰۰ سی سی .
۱۳۶۹- سواری پژو ۴۰۵ در مدلهای Gl و Glx با حجم موتور ۱۵۸۰ سی سی
۱۳۷۴-سواری پژو ۴۰۵ در دو مدل دنده ای و اتوماتیک با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی
۱۳۷۴-سواری پژو ۲۰۵ مدل Gr با حجم موتور ۱۳۶۰ سی سی
۱۳۷۶-سواری پژوRd با حجم موتور ۱۶۰۰ سی سی
۱۳۷۷-سواری استیشن پژو ۴۰۵ با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی
۱۳۷۸-پارس با حجم موتور ۱۸۰۰ سی سی
۱۳۷۹-تولید آزمایشی سمند (پروژهx7 ) با حجم موتور ۱۸۰۰ سی سی و سیستم انژکتوری
۱۳۸۰-پژو ۲۰۶ باحجم موتور ۱۴۰۰ سی سی،افتتاح خط تولید سمند
و پس از آن تولید سمند Lx.
۱۳۸۳-تولید سومین مدل سمند.” سمند سریر”
۱۳۸۴-پرده برداری از اولین پزو فرانسوی , ایرانی .پژو آریان و تولید آخرین پیکان !

– گروه سايپا:

گروه صنعتي سايپا در سال ۱۳۴۴ بنیان گزاری شد و در اواخر سال ۱۳۴۷ به مرحله بهره برداری رسید. این شرکت تولید نخستین فرآورده‌های خود را که شامل وانت آکا و سواری ژیان بود را با روش کاملاً دستی آغاز نمود. پس از سال ۱۳۵۳ بر تنوع محصولات اين شرکت افزوده شد و خودروهای ژیان مهاری و ژیان پیکاب در مدل‌های معمولی، دولوکس نیز تولید شد. نام شرکت در اوایل سال ۱۳۵۴ با حذف کلمه سیتروئن از انتهای نام فرانسوی آن به «شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل» به نام اختصاری (سایپا) (در فرانسوی Iraniane De Production Automobile Societe Annonyme) تغییر یافت. این شرکت در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ تحت مالکیت دولت در آمد.

طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink05-khodrosazan


شناسايي خصوصيات خودرو ساز بودن و يا مونتاژكار بودن صنعت خودرو:

پس از مطالعه الگوهاي توسعه صنعت خودرو در كشورهاي پيشرو در اين صنعت، ۸ مشخصه اصلي را براي خودروساز بودن يك شركت به شرح ذيل مي‌توان نام برد :طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink#6

۱٫داشتن برند معتبر

۲٫ توانايي قطعه سازي
۳٫ توانايي طراحي
۴٫ تيراژ توليد بالا
۵٫ صادرات
۶٫ انعطاف پذيري و نوآوري در ارائه محصولات
۷٫ داشتن توانايي تطبيق محصولات با استاندارهاي روز دنيا در زمينه‌هاي ايمني،‌ محيط زيست،مصرف سوخت و غيره
۸٫ تعرفه پايين (در كشورهاي صاحب صنعت خودروسازي)