مكانيزاسيون محصولات استراتژيك كشاورزي استان مازندران

طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی 1معرفي طرح:

ارتقا مكانيزاسيون محصولات استراتژيك كشاورزي در استان مازندران بر اساس مصوبات هيئت محترم دولت در استان به كار گروه كشاورزي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران محول گرديد و با دبيري شركت نوسازي صنايع ايران،  از مهر ماه ۱۳۸۹ جلسات بررسي و كارشناسي تشكيل شد. نتيجه  كارشناسي اعضاي متخصص و خبره كار گروه كشاورزي منتج به تعيين برنج به عنوان محصول استراتژيك كشاورزي استان مازندران  شد. با بررسي روند توليد  برنج در استان نياز به ارتقا مكانيزاسيون به عنوان عاملي مهم در ارتقا كمي و كيفي و توليد اقتصادي برنج صحه گذاري  و مقرر شد  مطالعات امكانسنجي براي دستيابي به ارتقا مكانيزاسيون طي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ با تجهيز كشاورزان استان مازندران به ماشين ها و ادوات كشاورزي مدرن و ويژه توليد برنج در مراحل كاشت، داشت و برداشت،  با نگاهي جامع و فراگير و با در نظر گرفتن ساير امكانات و توانمندي هاي موجود در كشور با استفاده از آخرين تجربيات توليد برنج در داخل و خارج كشور صورت گيرد.


مطالعه و شناخت محصول استراتژيك كشاورزي در استان مازندران:

سیمای کشاورزی استان مازندران

۱- ارزش كل اقتصادي محصولات کشاورزی با توليد حدود ۵/۷ميليون تن بالغ بر ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال است که پس از استان فارس در مقام دوم قرار می گیرد.

۲- مازندران با داشتن ۳/۲% اراضی تحت کشت ايران۷/۸% تولیدکشور را بخود اختصاص داده که حدودا سه برابر میانگین کشور است.

سيماي جغرافيايي و جمعيتي استان مازندران

۱- مساحت:۲،۳۷۵،۶۰۰ هكتار
۲- سطح زير كشت:  با حدود ۴۶۰،۰۰۰ هكتار سطح زير كشت ، بالغ بر ۱۵%  اراضي استان زير كشت انواع محصولات كشاورزي مي باشد.
۳- جمعيت: ۳،۰۴۰،۰۰۰  نفر


ویژگیهای مهم استان در بخش زراعت

۱- برنج: ۳۸% سطح و ۴۲% توليد برنج ، مقام اوّل

۲- مركبات با سطحی حدود ۱۰۶٫۰۰۰ هکتار وتولید ۱٫۸۳۵٫۰۰۰ تن رتبه اول

۳- كيوي  با سطحی حدود ۴۵۰۰  هکتار و تولید ۱۱۰ هزارتن معادل ۸۵% تولید ، رتبه اول

۴- گل وگياهان زينتي با سطح وتولید ۱۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰  (گلدان /شاخه /اصله) در تولید گل های آپارتمانی و درختچه ها مقام اول

۵- گلهای شاخه بریده مقام سوم

۶- توليد علوفه درسطح ۱۴۷۰۰۰ هکتار  با تولید ۷/۳ میلیون تن مقام دوم

۷- دانه هاي روغني با سطح زير كشت ۵۰ هزار هكتار مقام دوم توليد

۸- تولید جوجه یک روزه و گوشت مرغ مقام اول کشور

۹- تولید تخم مرغ مقام اول کشور

۱۰- شير مقام دوم

طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-3-3 طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-2-3 طرح مکانیزاسیون محصولات کشاورزی-1-3

 

 

 

 

 


طرح مکانیزاسیون محصولات كشاورزي 02ضرورت ارتقا مکانیزاسیون برنج:

۱- هدف گذاری برنامه پنجم توسعه کشور ( مکانیزاسیون زمین های زیر کشت از ۱۰% به ۵۰% افزایش یابد.)
۲- در حال حاضر۵۰% قیمت تمام شده محصول، هزینه نیروی کار یدی است.
۳- عملیات کاشت، داشت، برداشت به روش دستی بیش از ۲۵% ضایعات ایجاد می نماید.طبق برآورد های انجام شده تنها در بخش برداشت برنج استان مازندران در سال گذشته، رقمی معادل ۷۸۵ میلیارد تومان ضایعات صورت گرفته است، می باشد.
۴- افزایش جمعیت کشور
۵- حفظ و افزایش راندمان بهره برداری در واحد کشت
۶- جلوگیری از تغییر کاربری زمین و کاهش سطح زیر کشت برنج


طرح مکانیزاسیون محصولات كشاورزي-5الویت بندی ماشینها و تجهیزات

۱- ماشین های کاشت(نشاء کارها)
۲- بانک نشاء
۳- ماشین های برداشت( کمباین ها و دروگرها)
۴- تراکتور های سبک مخصوص شالیزار
۵- دنباله بندهای مخصوص آماده سازی زمین( پادلر و رتیواتور)
۶- سایر ماشین آلات و تجهیزات (وجین کن ها و…)

 

سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران در افق ۱۴۰۴

مقدمه :

صنعت خودروی ايران با قدمتی در حدود ۵۰ سال، همچون کشورمان، شاهد فراز و نشيبهای فراوانی بوده است. اما در مجموع، امروزه به ‌عنوان بخش مهمي از کل صنعت و اقتصاد ملی كشور محسوب می‌شودبنحوي كه جامعه از آن، انتظارات فراوانی دارد.صنعت خودروسازي هم‌اکنون در وضعيت خاصی به‌سر می‌برد و پيگيري اجراي كردن اهداف مندرج در  استراتژی اين صنعت( كه توسط صاحب نظران و ذي نفعان در سال ۱۳۸۸ تدوين شده است) و بازنگری دوره اي آن جدی و اساسی است.
فعاليتهايي كه شركت نوسازي صنايع ايران در رابطه با پروژه استراتژي صنعت خودرو ‌انجام داده در شش بخش ذيل تقسيم‌بندي مي‌شود:

۱٫ مروری بر تاريخ صنعت خودروسازي در ايران
۲٫ تأثيرات اين صنعت در ساير بخشهای اقتصاد و جامعه
۳٫ مطالعه الگوهاي مختلف توسعه صنايع جهان از منظر كشورهاي توسعه يافته وكشورهاي در حال توسعه
۴٫ مروري بر استراتژي قبلي صنعت خودروي كشور(۱۳۸۷-۱۳۴۱) و نگرشهاي كلان در صنعت خودرو
۵٫ مطالعه دروني صنعت خودروي ايران از طريق بررسي دو خودرو ساز اصلي كشور
۶٫ شناسايي خصوصيات خودرو ساز بودن و يا مونتاژ كار بودن صنعت خودرو


مروری بر تاریخچه صنعت خودرو:

صنعت خودرو به خاطر آنچه بر آن گذشته و مي‌گذرد به شدت به حوادث تاريخی کشور گره خورده است.  با مرور مختصري بر وقايع کليدی، خواننده با فضای فعلی اين صنعت که ناشی از اين وقايع تاريخی است، بيشتر آشنا خواهد شد.
دوران‌هاي مهم و تاثير گذار صنعت خودروي كشور به شش مرحله زير تقسيم شده اند :
۱- بروز يك نياز
۲- تولد صنعت خودرو
۳- تلاش برای بقاء
۴- دوران رشد
۵- دوران بلوغ صنعت
۶- پيری زودهنگام

شكل‌هاي زير روند تغييرات نرخ توليد و وقايع كليدي تاريخ صنعت خودرو ايران را از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۷ نشان مي‌دهد همانطور که مشاهده مي‌شود هرکدام از اين دوران دارای خصوصيات خاصی می‌باشند و با اتفاقات مهم اجتماعی و سياسی همچون انقلاب، جنگ تحميلی و برنامه‌های عمرانی توسعه در کشور عجين شده اند و بازنگري‌آنها درك مناسبي از وضعيت موجود در اين صنعت را ارائه مي‌دهد و عملا به تصميم‌گيري در مورد آينده كمك مي‌نمايد.

طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink01-1 link01-2طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران link01-3 طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران

 

 

 

 


تأثيرات صنعت خودرو در ساير بخشهاي اقتصاد وجامعه:

 

براي بررسي تاثيرات صنعت خودرو در اقتصاد كشور و ديگر بخشهاي جامعه، سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از GDP و ارزش افزوده کل صنعت را بطور مختصر بررسي مي‌نماييم.
صنعت خودرو طی سالهای پیش بینی شده، با ۳۰۰% افزایش تولید و ۸۰۰% رشد صادرات همراه خواهد بود که این میزان رشد بسیار چالش بر انگیز می باشد، اما با توجه به اینکه سایر بخشهای اقتصاد کشور، مانند بخش پتروشیمی، کشاورزی، صنایع غذایی و خدمات نیز دارای رشدی بیشتر از صنعت خودرو خواهند بود، لذا مخرج کسر بیشتر از صورت کسر رشد خواهد کرد و یا در بهترین شرایط به همان نسبت رشد خواهد داشت در نتیجه نسبت فوق در بهترین شرایط همان ۴% برای صنعت خودرو خواهد بود.

link02 copyطرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران


مطالعه الگوهاي مختلف توسعه صنايع جهان از منظر كشورهاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه:

از عمر صنعت خودرو حدود ۱۳۰ سال مي‌گذرد و شركتهاي معروف خودروساز مانند فورد،‌ تويوتا و پژو هر كدام به نحوي راه رشد و توسعه را پيموده ‌اند. مقارن با رشد و توسعه صنعتي كشورها و افزايش جابجاي بين شهرها، نياز و‌ علاقه مردم به خودرو كه روز به روز بر تعداد آن افزوده مي‌شد، بيشتر گرديد. از سوي ديگر با گسترده تر شدن شهرها، ديگر امكان جابجاي در درون شهرها بصورت پياده ميسر نبود و عامل زمان و سرعت به يكي از شاخص هاي سود دهي و درآمد زايي تبديل گرديد و ماحصل همه اينها سرازير شدن سيل سرمايه در صنعت خودرو، در سالهاي آغازين قرن بيستم گرديد;در شكل زير مدل توسعه صنعت خودرودر كشور‌هاي مختلف جهان آورده شده است :

link03 copyطرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران


مروري بر استراتژي قبلي صنعت خودروي كشور(۱۳۸۷-۱۳۴۱) و نگرشهاي كلان در صنعت خودرو:

براي بررسي وضعيت استراتژي صنعت خودرو ايران، دوره زماني سال‌هاي ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۷ را به چهار دوره تقسيم مي‌كنيم:
– دوره اول : سال‌هاي۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷
(تولد يك صنعت)
صنعت خودرو ايران فعاليت خود را براي نخستين بار در سال ۱۳۴۱ با احداث كارخانجات مونتاژ با هدف رسيدن به توليد انبوه آغاز نمود. در اين زمان فعاليت خودروسازان با نظارت و تحت ليسانس شركتهاي معتبر خارجي نظير جنرال موتورز آمريكا و تالبوت انگليس انجام مي‌شد.
استراتژي صنعت خودرو در اين سالهــا بر مبناي تامين و ايجاد زيرساختهاي لازم براي رسيدن به يك صنعت مونتاژ به منظور رقابت با واردات رو به گسترش خودرو از خارج كشور و همچنين تامين تقاضاي داخلي، استوار بود.
– دوره دوم: سال‌هاي ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹
(تلاش براي بقا)
اين دوران مقارن با انقلاب شکوهمند اسلامی و در ادامه آن جنگ تحميلی می‌باشد و به ‌طور طبيعی کشور در اين دوران با انواع بحرانهای مديريتی و اقتصادی روبه‌رو بوده است. لذا مي‌توان گفت كه استراتژي صنعت خودرو در اين دوره زماني دوره تنها حفظ و بقاء صنعت خودرو و سپس كمك به جبه‌هاي جنگ بوده است.

-دوره سوم: سال‌هاي ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۴
(دوران رشد و بلوغ صنعت)
مشخصه مهم این سالها پایان جنگ و اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۶۸-۱۳۷۲) می باشد. توسعه روابط خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اقدامات زیاد برای ورود تکنولوژی و انجام زیر ساخت‌های کلان ملی از ديگر مشخصه‌های اين دوران می باشد.
این سالها را می توان سالهای تفکر، مرور سیاستهای گذشته، تدوین استراتژی و اقدامات سریع و جدی مدیران صنعت خودرو دانست. ميتوان اين سالها را سالهايي طاقت‌فرسا ولی مفید و اثرگذار بر روی ساير شاخص‌هاي مهم اقتصادی وصنایع کشور ناميد. در اين دوران دو برنامه توسعه در کشور پياده شد. همچنين از سال ۱۳۷۳ با رونق گرفتن صنعت خودرو در ایران، انگیزه‌های لازم برای تاسیس شرکتهای خصوصی بوجود آمد. این شرکتها با تولید مجموعاً ۷۲۳۷۰ دستگاه خودرو درطی سالهای ۱۳۷۶ تا۱۳۸۲ توانایی‌های خودرا نشان دادند.
بدين‌ترتيب خودروهای روز دنیا به جرگه تولیدات داخلی صنعت خودرو در آمدند و تجربیات گرانقدر مدیریتی و کارشناسی نصیب صنعت خودرو و صنعت کشور گردید. بدين‌ترتيب بزرگان اين صنعت آماده شدند تا به جرگه خودروسازان بزرگ دنيا بپيوندند.

– دوره چهارم: سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷
(پيري زود هنگام)
در اين دوران صنعت خودروسازی عملاً با رسيدن به تيراژ يک ميليون خودرو در سال۱۳۸۵ به‌عنوان يک خودروساز در جهان مطرح گرديد.
نزول شاخص ها، به‌دلیل بروز مشكلات مختلف و شکست بعضی از طرحهای خودروهای جدید در بازار، شوک توقف تولید پیکان در ایران‌خودرو، پيش بيني توقف توليد پرايد و شوك آن براي سايپا، رشد تورم داخلی کشور، نوسانات در ارائه تسهیلات بانکی، مشکلات طرح خصوصی‌سازی درصنايع مختلف، از جمله اتفاقات مهم اين دوره مي‌باشند. ازجمله اين شاخصها می‌توان از نرخ رشد کیفی، نرخ رشد تولید[۳]، سود، سرمایه‌گذاری در طرحهای جدید و سرعت اجرای پروژه‌های در دست اقدام که همگی با کاهش روبه‌رو شدند نام برد.
براي بررسي ديگر شرايط صنعت خودرو در آن دوران، نمودارهاي زير ارائه‌ مي‌شود:

link04-2طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایران طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink04-3 طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink04-4

 

 

 

 


مطالعه دروني صنعت خودروي ايران از طريق بررسي دو خودرو ساز اصلي كشور:

– گروه‌ ايران‌خودرو:

طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink05-iran khodroایران ناسیونال یا همان ایران خودرو، در روز ۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ با سرمایه‌ای در حدود ۱۰ میلیون تومان و با هدف مونتاژ و تولید انواع خودرو در خیابان اکباتان تهران تأسیس شد و از ۲۸ اسفندماه ۱۳۴۲ با تولید اتوبوس شروع به کار کرد. اینک با گذشت بیش از۵۰سال از زمان تأسیس آن همچنان در زمینه‌ی طراحی و تولید خودروهای سواری، اتوبوس و مینی بوس به عنوان يكي از بزرگترین تولید کنندگان خودرو در کشور، در راستای تأمین نیاز های جامعه، ورود به بازارهای جهانی، تعمیق ساخت داخل کردن قطعات و در نهایت تحقق اهداف صنعت خودروي ایران به فعالیت خود ادامه می دهد .
سال شمار تولید انواع سواری :
۱۳۴۶-سواری پیکان در مدلهای دو لوکس ، کار لوکس ، جوانان و تاکسی با حجم موتور ۱۶۰۰ و ۱۷۲۵ و ۱۸۰۰ سی سی .
۱۳۶۹- سواری پژو ۴۰۵ در مدلهای Gl و Glx با حجم موتور ۱۵۸۰ سی سی
۱۳۷۴-سواری پژو ۴۰۵ در دو مدل دنده ای و اتوماتیک با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی
۱۳۷۴-سواری پژو ۲۰۵ مدل Gr با حجم موتور ۱۳۶۰ سی سی
۱۳۷۶-سواری پژوRd با حجم موتور ۱۶۰۰ سی سی
۱۳۷۷-سواری استیشن پژو ۴۰۵ با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی
۱۳۷۸-پارس با حجم موتور ۱۸۰۰ سی سی
۱۳۷۹-تولید آزمایشی سمند (پروژهx7 ) با حجم موتور ۱۸۰۰ سی سی و سیستم انژکتوری
۱۳۸۰-پژو ۲۰۶ باحجم موتور ۱۴۰۰ سی سی،افتتاح خط تولید سمند
و پس از آن تولید سمند Lx.
۱۳۸۳-تولید سومین مدل سمند.” سمند سریر”
۱۳۸۴-پرده برداری از اولین پزو فرانسوی , ایرانی .پژو آریان و تولید آخرین پیکان !

– گروه سايپا:

گروه صنعتي سايپا در سال ۱۳۴۴ بنیان گزاری شد و در اواخر سال ۱۳۴۷ به مرحله بهره برداری رسید. این شرکت تولید نخستین فرآورده‌های خود را که شامل وانت آکا و سواری ژیان بود را با روش کاملاً دستی آغاز نمود. پس از سال ۱۳۵۳ بر تنوع محصولات اين شرکت افزوده شد و خودروهای ژیان مهاری و ژیان پیکاب در مدل‌های معمولی، دولوکس نیز تولید شد. نام شرکت در اوایل سال ۱۳۵۴ با حذف کلمه سیتروئن از انتهای نام فرانسوی آن به «شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل» به نام اختصاری (سایپا) (در فرانسوی Iraniane De Production Automobile Societe Annonyme) تغییر یافت. این شرکت در ۱۶ تیرماه ۱۳۵۸ تحت مالکیت دولت در آمد.

طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink05-khodrosazan


شناسايي خصوصيات خودرو ساز بودن و يا مونتاژكار بودن صنعت خودرو:

پس از مطالعه الگوهاي توسعه صنعت خودرو در كشورهاي پيشرو در اين صنعت، ۸ مشخصه اصلي را براي خودروساز بودن يك شركت به شرح ذيل مي‌توان نام برد :طرح سند اهداف و سیاست های توسعه صنعت خودرو ایرانlink#6

۱٫داشتن برند معتبر

۲٫ توانايي قطعه سازي
۳٫ توانايي طراحي
۴٫ تيراژ توليد بالا
۵٫ صادرات
۶٫ انعطاف پذيري و نوآوري در ارائه محصولات
۷٫ داشتن توانايي تطبيق محصولات با استاندارهاي روز دنيا در زمينه‌هاي ايمني،‌ محيط زيست،مصرف سوخت و غيره
۸٫ تعرفه پايين (در كشورهاي صاحب صنعت خودروسازي)

 

پروژه احداث تولید بیو اتانول در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

پروژه احداث تولید بیو اتانول در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

شرح پروژه

با توجه به اینکه در طرح اولیه کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باگاس تولید شده جهت مصرف در واحدهای خوراک دام ، تولید نئوپان و کاغذ سازی در نظر گرفته شده بود . متاسفانه به دلایلی این سه واحد مصرف کننده باگاس حجم تولیدات شان کاهش یافته و یا از مصرف باگاس به دلایل اقتصادی اجتناب ورزیدن وبه این سبب باگاس باقی مانده در کارخانه کشت و صنعت علاوه بر هزینه های زیاد جهت حمل و نقل به خارج از شرکت ، باعث آلودگی زیست محیطی نیز می گردید.
در این راستا ، یک پروژه ایجادی با هدف استفاده از باگاس در تولید اتانول سوختی بعنوان مکمل بنزین برای استفاده در پالایشگاهها تعریف گردید که در طی ۹  ماه و در سه فاز توسط شرکت نوسازی صنایع ایران  اجرا شد، ظرفیت طرح  معادل ۱۰،۰۰۰ لیتر اتانول در روز می باشد.

IMG_7111 DSC01667


شرح خدمات شرکت نوسازی صنایع ایران:

 • عملیات سیویل و ساختمان:

  طراحى و مهندسى، خريد مواد، اجراى فونداسيون اصلى و مقاوم سازى با توجه به افزايش ارتفاع سالن،  اجراى فونداسيون اتاق هيدروليز،  ساخت و نصب اسكلت فلزى سالن و برج تقطير،  پوشش سقف،  اجراى ديواره ها،  كف سازى،  لوله كشى،  اجراى سيستم فاضلاب و ساخت اتاق تاسيسات و بويلر

 • عمليات طراحى ، خريد و اجرا بخش مكانيك:

  كمپرسورهاى هواى فشرده، مخزن رطوبت گير، بلوور دمنده، تجهيزات هواى پروسس، پمپ ها، سيستم انتفال مواد، مبدلهاى حرارتى ، آب خنك كننده، گاز رسانى و …

 • عمليات طراحى ، اجراى وخريد بخش برق و ابزار دقيق:

  تعداد دو عدد ترانس ۱۶۰۰ كيلو ولت آمپر و خط تغذيه ۱۱كيلو ولت، سيستم زمين(آرتينگ)، كابلهاى فشار قوى، ضعيف و متوسط، تابلو هاى برق و ابزار دقيق، تابلو ها و ادوات روشنايى مطابق با احتياجات پروژه ، ادوات ضدانفجار، سيستم DC ، سيستم اتوماتيك هشدار آتش و باترى شارژر و …


ویژگی های مهم این پروژه:

۱- ایجاد صنایع تبدیلی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه
۲- اجرای پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن

طرح فرآوری و بسته بندی خرما در شرکت گسترش صنایع بلوچ شهرستان ایرانشهر

طرح فرآوری و بسته بندی خرما در شرکت گسترش صنایع بلوچ شهرستان ایرانشهر

شرح پروژه

شرکت گسترش صنایع بلوچ در ۵ کیلومتری جاده ایرانشهر به بمپور در استان سیستان و بلوچستان واقع شده است .  این طرح در راستای اشتغال زایی در منطقه و استفاده از فرصتهای محلی تعریف گردید که شامل احداث سردخانه به ظرفیت ۶۰۰۰ تن خرما در سال و سالن بسته بندی به ظرفیت ۸۰۰۰ تن خرما در سال با توجه به فصل برداشت (۶۰ درصد خرمای مضافتی و ۴۰ درصد خرمای ربی) می باشد.
این پروژه در دو فاز و بصورت EPC  توسط شرکت نوسازی صنایع ایران اجرا و در سال ۹۲ راه اندازی گردید.

بافت بلوچ -1 بافت بلوچ-2 بافت بلوچ-4

 

 

 

 

 


شرح خدمات شرکت نوسازی صنایع ایران:

 • فاز اول – احداث واحد سردخانه:

  ۱-    ساخت ساختمان سردخانه شامل ۳ سالن سرد( ۱۰-۰ درجه) ، ۵ سالن بالای صفر (۴-۰ درجه) و     ۲ سالن دومداره( بالای صفر و زیر صفر (۱۸-) می باشد.
  ۲-    ساخت ساختمان موتور خانه و نصب کمپرسورها، مخازن،کندانسور، پمپ های آمونیاک، تابلو های  برق و اجرای عملیات پایپینگ، کابل کشی و ابزار دقیق

 • فاز دوم – احداث واحد بسته بندی خرما:

  ساخت سالن واحد بسته بندی، خرید و نصب سیستم ضد عفونی، شست و شو و فرآوری بسته بندی خرما، تامین پالت و سبد، تاسیسات فیلتر اسمزی معکوس (RO)، پمپ ها و لوله کشی، دیگ بخار، کمپرسورهای هوای فشرده)، برق و ابزار دقیق(سیستم ارت، تابلو های سیستم بسته بندی، خرید و نصب کلیه لوازم و تجهیزات برق و ابزار دقیق) و اورهال و نصب دیزل ژنراتورها و …


ویژگی های مهم این پروژه:

۱- تقويت بخش كشاورزي منطقه سيستان و بلوچستان از طريق ايجاد بازار مناسب جهت خريد خرماي كشاورزان
۲- كمك به ارتقاء و بهبود وضعيت صنعت فرآوري خرماي كشور و افزايش اعتبار برند تولیدی ایران
۳- تقويت بخش بازرگاني خرما از طريق عرضه خرمای فرآوري شده و فرآورده های آن با کیفیت مناسب با بازارهای داخلی و جهانی
۴- ایجاد ارزش افزوده بالا و افزایش سهم بازار داخلی و جهانی خرما

پروژه بازسازی و نوسازی شرکت فرآورده های غذایی و قند یاسوج

پروژه بازسازی و نوسازی شرکت فرآورده های غذایی و قند یاسوج

شرح پروژه:

شرکت فرآورده های غذایی و قند یاسوج واقع در شهرستان یاسوج، استان کهکیلویه و بویر احمد در سال ۱۳۴۶ تاسیس شده است . پروژه افزایش ظرفیت تصفیه شکر و راه اندازی بخش چغندری و بازسازی و نوسازی تاسیسات جانبی کارخانه قند یاسوج با هدف افزایش ظرفیت تصفیه شکر خام از حداکثر ۳۰۰ تن به ۴۵۰ تن در روز و  راه اندازی بخش چغندری کارخانه ( این بخش به مدت ۱۰ سال غیر فعال بوده است) با ظرفیت ۱۰۰۰ تن در روز تعریف گردید.
در صورت اتمام کامل بازسازی و نوسازی ظرفیت تصفیه شکر خام به ۵۵۰ تن در روز افزایش خواهد یافت.
این پروژه به صورت EPC بوده است و در سه فاز اجرا گردیده است:

یاسوج چغندری-1

یاسوج چغندری-2

 

 

 

 

 

یاسوج چغندری -6 یاسوج چغندری-6

 

 

 

 


شرح خدمات شرکت نوسازی صنایع ایران

 

 • اصلاح بخش تصفيه شكر كارخانه  و افزايش توان تصفيه شكر خام

۱- مهنـدسی مجـدد فرآیند، خرید تجهیزات جدید ، نصب و راه انـدازی
۲- بازسازی و مقاوم سازی سازه ها و فونداسیون موجود و ایجاد سازه و فونداسیون برای تجهیزات جدید
۳- ایجاد ساختمان جدید برای نصب فیلتر پرس ممبرانی

 

 • تعميرات اساسي و راه اندازي بخش چغندري كارخانه

۱- تعمیرات و بازسازی تجهیزات موجود خط تولید

۲- خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین آلات جدید جهت افزایش ظرفیت موجود

۳- بازسازی و مقاوم سازی سازه ها و فونداسیون موجود و ایجاد سازه و فونداسیون برای تجهیزات جدید

 

 •  بازسازی و نوسازی تاسیسات جانبی کارخانه شامل:

بویلر ها، توربوژنراتورها، سیستم تصفیه و سختی گیر آب، سیستم کوره آهک، برق و ابزار دقیق و ….

 


ویژگی های مهم این پروژه

•    اصلاح بخش تصفيه شكر كارخانه  و افزايش توان تصفيه شكر خام  از ۳۰۰ تن به ۵۵۰ تن در روز
•    تعميرات اساسي و راه اندازي بخش چغندري كارخانه براي توان فرآوري ۱۰۰۰ تن چغندر در روز
•    بروز رسانی سیستم کنترل و اتوماسیون بویلرها، ژنراتورها، دیفوزیون، ساتراسیون، اواپراسیون و آپاراتهای پخت

 

بازسازی و نوسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

بازسازی و نوسازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

شرح پروژه:

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه سال ۱۳۳۸ با ظرفیت تولید ۱۰۰،۰۰۰ تن شکر در سال در ۵۰کیلومتری جاده اندیمشک در استان خوزستان تاسیس شد.
این شرکت بدلیل عدم توجه به بازسازی و نوسازی تجهیزات، فرسودگی و خرابی ماشین آلات و همچنین عدم بروزرسانی سیستم های مدیریتي درسال ۱۳۸۷ با ظرفیت تولید ۱۰ هزار تن  از سازمان جهاد کشاورزی به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران واگذارگرديد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اواخر سال ۸۹ پس از بررسی های لازم و مطالعات امکان سنجی انجام شده و در راستای افزایش ظرفیت تولید در بخش صنعت و ارتقای سیستم مکانیزاسیون کشاورزی و بهبود فرآیندهای تولید پروژه بازسازي و نوسازي اضطراري كارخانه كشت و صنعت نيشكر هفت تپه تعریف و به شرکت نوسازی صنایع ایران محول نمود .
این پروژه طی دو فاز در سالهای ۹۰و ۹۱ در بخش های صنعت، کشاورزی و آموزش انجام شده است که از نتایج حاصل از اجرای این پروژه می توان به افزایش ظرفیت تولید در فاز اول به بیش از ۶۳ هزار تن شکر سفید اشاره نمودکه پس از انجام کلیه عملیات پیش فرض ظرفیت کارخانه تا ۱۰۰ هزار تن در سال افزایش پیدا خواهد کرد .

 هفت تپه -1 هفت تپه -2  هفت تپه -4

 

 

 

 


شرح خدمات شرکت نوسازی صنایع ایران

 • بخش کشاورزی

۱-  تعمیرات شبکه آبیاری
۲-  تسطیح اراضی کشاورزی
۳- لایروبی
۴- خرید ماشین آلات و تجهیزات جهت  مکانیزاسیون بخش کشاورزی

 • بخش صنعت

۱- آسیابها
سرویس کامل آسیابها شامل غلتک های چدني عصاره گیری، چرخ دنده بزرگ (پینیون)،  كوپلينگ آسياب، تامين و تعويض  قطعات سنگین فولادی و فرسوده آسيابها نظير( تيغه چاقو ، اسلت نقاله آسياب، اسكريپر آسياب و تراش پلیتها)، زنجیر نقاله نیشکر و فيدرهاي آسياب و  جرثقیل های تخلیه نی به فیدر تیبل
۲- بویلرها
•    ریتیوپ کامل بویلرها
•    بازسازی کامل پوشش نسوز بدنه و سقف بویلرها
•    تعویض و نوسازی تانک دی ایریتور، لوله های آبرسانی و مخازن آب
•    تعویض سیستم کنترل قدیمی با سیستم اتوماسیون جدید، اصلاح و جایگزینی تابلوهای برق و کابلها و ابزار دقیق
•    سرویس کامل مشعل هاي بويلر و سیستم سوخت رسانی
۳- برق و نیروگاه
•    طراحی، ساخت و نصب  دستگاه تابلو های فشار متوسط ،  ایجاد ساختمان جدید، انجام عمليات كابل كشي به ميزان ۱۸ کیلومتر، احداث ۵۰۰ متر كانال بتني
•    طراحی، ساخت و نصب تابلوهاي فشار پايين براي ماشينهاي سانتريفيوژ جديد
•    خرید، نصب و راه اندازی دستگاه ترانسفورماتور جدید
۴-  تولید و تصفیه شکر خام
•    خرید، نصب و راه اندازی ۴ دستگاه سانتریفیوژ بچ به ظرفیت  ۱۵۰۰ و ۱۲۵۰ ( کیلو گرم )
•    پايپينگ، رنگ آمیزی و عایق کاری بیش از ۵۰۰ متر لوله از قطر ۱ تا ۱۲ اینچ
•    ساخت مخازن جدید
۵- ترمیم فونداسیون و کف سازی طبقات کارخانه
۶-  خرید لوازم فیدواتر پمپ کوره ۳
۷- طراحی، خرید و نصب المنت فیلترهای شمعی
۸- خرید الکتروپمپ های بهره برداری
۹- خرید لوازم رسوب زدایی
۱۰-  طراحی، ساخت و نصب تابلو میمیک نیروگاه
۱۱- طراحی، خرید و نصب لوازم ترازوهای شربت
۱۲- خرید لوله و اتصالات جوش آهنی و استیل در سایزهای مختلف
۱۳- طراحی مدار و برنامه ریزی اتوماسیون بویلرها، خرید و نصب CPU  و ابزاردقیق کوره های ۲و۳
۱۴- تعمیروراه اندازی شریدر آسیاب الف
۱۵- طراحی، خرید و نصب سیستم قندسنج و قندگیر آب کندانس
۱۶- طراحی، خرید و نصب PHمترهای ON-LINE
۱۷- خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز بازسازی ماشین آلات صنعت به منظورافزایش راندمان و کاهش ضایعات
۱۸- طراحی و ساخت ۶ عدد شیردوطرفه شربت


ویژگی های مهم این پروژه

•    خرید دستگاه های مکانیزه جدید (ترانسپورتر، تراکتور، هاروستر) سبب بهبود فرایندهای تولید در این شرکت گردید.
•    بازسازی در بخش صنعت سبب بهبود و نوسازی سیستمهای تولید و تصفیه شکر خام و آزمایشگاه و تاسیسات بوده است.

 

اجراء پایلوت خدمات سرمایـه‌گـذاری مشترک و ارائـه تسهیلات بانکی

۳- برگزاری بیش از ۳۰ جلسه مشترک با تشکل‌ها و مدیران ارشد واحدهای صنعتی علاقمند به سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد شرکت‌های تولید مجازی (V.C) و تولید تحت برند مشترک
۴- برگزاری جلسات مشترک با تعدادی از واحدهای صنعتی علاقمند به انجام پیمان مدیریت با شرکت نوسازی صنایع ایران و از جمله آن‌ها (کارخانه لوازم خانگی آزمایش در شیراز – شرکت لبنیات فیروزکوه و …)
معرفی واحدهای صنعتی علاقمند به نوسازی صنایع جهت دریافت تسهیلات بانکی ارزان قیمت

مدیریت بر اجـراء قراردادهای خدمات نرم‌افزاری

مدیریت بر اجـراء قراردادهای خدمات نرم‌افزاری نوسازی صنایع در سراسر کشور

 •  مدیریت بر اجراء صحیح بیش از ۲۴۰۰ قرارداد خدمات مشاوره‌ای و نرم‌افزاری منعقد شده بین مجری طرح‌های (بهسازی و نوسازی صنایع و کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع ) با مهندسین مشاور
 • مدیریت بر اجراء صحیح بیش از ۴۰۰ دوره آموزشی کوتاه مدت، آشنائی بیش از ۸۰۰۰ نفر(بالغ بر ۶۴۰۰۰ نفر روز)از مدیران ارشد – میانی و کارشناسان صنایع با مفاهیم مدیریت‌های علمی – ابزارها و سیستم‌های مدیریت کیفیت.
  مدیریت و اجرای بالغ بر ۳۰۰۰ نفر روز آموزشِ توانمند‌سازی مشاوران نوسازی صنایع

کمک به توسعه توان علمی و تخصصی

کمک به توسعه توان علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطلاعاتی از مهندسین مشاور توانمند و کمک به بهسازی و نوسازی صنایع

 • جمع‌آوری اطلاعات – بررسی و ارزیابی عملکرد بیش از ۶۰۰ شرکت مهندسین مشاور مورد نیاز نوسازی صنایع کشور و انتخاب ۱۷۰ مهندس مشاور واجد صلاحیت از میان آن‌ها
 • برگزاری بیش از ۱۵۰ نشست تخصصی با مهندسین مشاور و کمک به اجراء موفق قراردادهای بهسازی و نوسازی صنایع
 • انعقاد بیش از ۳۰۰۰ قرارداد ارائه خدمات مشاوره‌ای کمک به نوسازی صنایع با مهندسین مشاور داخلی و کمک به رشد و توسعه آن‌ها
 • اجراء بیش از ۲۰ دوره آموزشی ارتقاء توان علمی و تخصصی خاص مهندسین مشاور و تربیت تیم کارشناسی آن‌ها
 • معرفی بیش از۲۷  شرکت خدمات مشاوره‌ای نوسازی صنایع جهت دریافت تسهیلات بانکی ارزان از بانک