پول و سرمایه

 

Capital

وجود منابع غنی ذخایر طبیعی و معدنی در کشور عزیزمان ایران و فراهم آمدن بستر سرمایه‌گذاری مطمئن از طرف سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح‌های مختلف، شرکت نوسازی صنایع ایران را بر آن داشته است که در جهت تحقق رسالت اصلی خود و هدایت بخشی از این جریان، تاسیس واحد پول و سرمایه را در ساختار سازمانی خود در نظر بگیرد.

شرح وظایف واحد پول و سرمایه :

۱-   جذب سرمایه گذاری غیردولتی دربخش های مختلف صنعت و فراهم آوردن زمینه‌ها وامکانات مربوط به امور سرمایه‌گذاریهای خارجی در داخل و سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور.  
۲-   تهیه و جمع آوری اطلاعات جامع از پروژه ها و فرصت های سرمایه گذاری.
۳-   برنامه‌ریزی و هماهنگی در انجام مشاوره و راهنمایی سرمایه‌گذاران در جهت انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری
۴-   تهیه گزارش جامع از روند امور سرمایه گذاری جهت ارائه به هیأت عالی سرمایه گذاری
۵-   برقراری ارتباط لازم با بانک های عامل داخلی و خارجی و دستگاههای ذیربط جهت دریافت تسهیلات واعتبارات بانکی موردنیاز طرح‌ها
۶-   مطالعه و جمع آوری قوانین و مقررات در زمینه های اقتصادی، بازرگانی، مالی، پولی و بانکی، گمرکی، مالیاتی مربوط به ایران و دیگر کشورها به منظور اظهار نظر در خصوص توجیه اقتصادی
۷-   برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی فعالان اقتصادی با موضوع سرمایه گذاری خارجی

 

          پروژه های انجام شده                                             پروژه های جاری