چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

نوسازی صنایع ایران  برای جهانی شدن

 

ماموریت

 

•    نوسازي و بازسازي صنايع در راستاي افزايش توليد و رقابت‌پذيري
•    اجراي پروژه‌ها به صورت پيمانكاري عمومي (GC)
•    ارائه خدمات مديريت پيمان (MC)
•    ارائه خدمات مديريت پروژه با ديدگاه راه‌اندازي و بهره‌برداري آزمايشي (PM by Commissioning)
•    تحقيقات انرژي با نگرش Energy saving و ارائه راهكار‌ جهت استفاده از منابع بين‌المللي در طرحهاي كاهش آلاينده‌هاي محيط زيست (كاهش گازهاي گلخانه‌اي)
•    عارضه‌يابي، استقرار مديريت كيفيت و بهره‌وري در واحدهاي صنعتي
•    ارائه خدمات مشاوره‌اي و آموزشي به بنگاه‌هاي اقتصادي و كارخانجات توليدي
•    تدوين استراتژي براي واحدهاي صنعتي با رويكرد طراحي محصولات جديد و ارتقاء رقابت‌پذيري
•    ایجاد یک شبکه قوی و منسجم از مشاوران خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای در داخل و خارج از کشور
•    توسعه و جذب سرمایه گذاری غیردولتی در بخش های مختلف صنایع کشور