هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا

هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا

اکثر مدیران ارشدی که در سازمانهای خود ABC  را در گستره سازمان اجرا کرده اند، این رویکرد را محدود کننده و غیر اثر بخش یافته اند. در این کتاب یک رویکرد جدید تحت نام هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا (TDABC) به عنوان روشی ساده و قدرتمند برای اندازه گیری هزینه و سودآوری معرفی می شود. با استفاده از TDABC مدیران زمان و هزینه کمتری برای جمع آوری و نگهداری داده ها صرف کرده و در عوض زمان بیشتری جهت حل مسائلی همانند فرآیندهای ناکارا، محصولات و مشتریان غیر سودآور و ظرفیت اضافی صرف می کند.نوآوری TDABC علاوه بر داشتن مزایای حاصل از یک روش ABC همانند ارتقای سودآوری محصولات و مشتریان، مدیریت بهره برداری ظرفیت، و بهبود کارایی فرآیند، کاربردهای ذیل را نیز در بردارد:۱٫    مرتبط کردن برنامه ریزی استراتژیک به بودجه بندی عملیاتی۲٫    بهبود فرآیند بررسی همه جانبه برای اتخاذ تصمیمات مربوط به خرید و ادغام شرکت ها۳٫    پشتیبانی از فعالیتهای بهبود مستمر همانند شش سیگما و مدیریت ناب و الگو برداری۴٫    حذف پیچیدگی های غیر ضروری زنجیره تامین