روزمه شرکت

شرکت نوسازی صنایع ایران از بدو تشكیل تاكنون توانسته ‌است با كسب تجربه و استفاده از نیروی انسانی مجرب در زمینه‌هایی که در ذیل به آن اشاره شده است فعالیت کند. لذا این شرکت به عنوان بازوی اجرایی و تنها نهاد مستقل خصوصی با مالکیت جدید، خود را موظف به حفظ دستاوردها و ارتقاء اهداف گذشته سازمان می‌داند.
• اجرای پروژه‌ها به صورت پیمانكاری عمومی (GC).
• نوسازی و بازسازی صنایع در راستای افزایش تولید و رقابت‌پذیری.
• ارائه خدمات مدیریت پیمان (MC).
• ارائه خدمات مدیریت پروژه با دیدگاه راه‌اندازی و بهره‌برداری آزمایشی (PM by Commissioning).
• تحقیقات انرژی با نگرش Energy saving و ارائه راهكار‌ جهت استفاده از منابع بین‌المللی در طرح‌های كاهش آلاینده‌های محیط زیست (كاهش گازهای گلخانه‌ای).
• انجام مطالعات عارضه‌یابی در سازمان‌ها، بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هدف شناخت خلاقانه موانع و مشكلات افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری و تولید، مطابق استانداردها.
• ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به بنگاه‌های اقتصادی و كارخانجات تولیدی.
• مطالعه و تدوین استراتژی در سطح سازمان‌ها، بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی برای واحدهای صنعتی با رویكرد طراحی محصولات جدید و ارتقاء رقابت‌پذیری.
• ارائه خدمات مشاوره‌ای و نرم افزاری جهت كمك به سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در جهت ایجاد سیستم‌های مدیریت علمی و پیاده‌سازی سیستم‌ها و ابزارهای مدیریت كیفیت در آن‌ها.
• انجام مطالعه و اجراء پروژه‌های ارتقاء بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی (در راستای اهداف و الزامات برنامه چهارم توسعه كشور).
• انجام ارزیابی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بر اساس مدل‌های تعالی سازمانی(EFQM) و سایر مدل‌های ارزیابی نظیر(BSC).
• مطالعه و تولیدِ تحت لیسانس و برند شركت‌های معتبر جهانی با هدف افزایش رقابت‌پذیری و توسعه بازار.
• مطالعه و انجام سیستم‌های مبتنی برIT با هدف بهبود گردش اطلاعات، توسعه بازار و افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها، بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی.
• مطالعه و انجام انتخاب و انتقال تكنولوژی مناسب.
• انجام مطالعات امكان‌سنجی برای اجرای طرح‌های توسعه و ایجاد بنگاه‌ها و مراكز و سازمان‌های جدید.
• انجام مطالعه و پیاده‌سازی سیستم‌های علمی بازاریابی وتوسعه بازار در سطح بخش‌ها و بنگاه‌ها.
• ارائه خدمات آموزشی و توسعه منابع انسانی و كارآفرینی با هدف كمك به توسعه مدیریت علمی، ارتقاء سطح كارآفرینی، افزایش توان فنی و تخصصی كاركنان و انجام طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی.
• مطالعه و انجام پروژه‌های تولید بدون كارخانه در قالب خوشه‌ها و شبكه‌های تولیدی.
• انجام سایر فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و مشاوره در حوزه‌های اقتصادی‌، مهندسی و مدیریت، بسته به درخواست متقاضی در سطح بخش‌ها‌، سازمان‌ها‌، بنگاه‌ها‌، محصولات و بازار.
• ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی
• طراحی صفحات اینترنتی و ایجاد پورتالهای اطلاع رسانی
• ارائه، نصب و پشتیبانی بسته های نرم افزار و نرم افزارهای حامل محتوا و نرم افزارهای پایه ( سیستم و ابزارها)
• طراحی ایجاد پیاده سازی و پشتیبانی از سیستم های کاربردی بر اساس محصول سازی و سفارش مشتری