توسعه پاک

برای دانلود مقاله ” کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و شدت انرژی در واحد های صنعتی بر مبنای مکانیزم های توسعه پاک UNFCCC ” بر روی لینک زیر کلیک کنید:

مکانیزم های توسعه پاک