تالیفات

کتاب- توسعه و اجرای استراتژیتوسعه و اجرای استراتژی ها

در تمامی مکاتب مدیریتی، برنامه ریزی، یکی از ارکان مدیریت به شمار آمده و نقش به سزایی در بقا، رشد و تعالی شرکت های صنعتی و موسسات خدماتی ایفا نموده است . از سویی دیگر در میان انواع برنامه ریزی ها، برنامه ریزی استراتژیک ، مقوله ای است که از اوایل دهه ۹۰ میلادی مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است اما با وجود چنین اهمیتی، حدود ده درصد از شرکت هایی که برنامه های استراتژیک خود را به طور مؤثر مدون نموده اند توانسته اند در اجرای آن نیز موفق باشند.
نظام مدیریت خط مشی(هوشین)، یکی از رویکردهایی است که از دهه ۶۰ میلادی تا کنون در ژاپن و بسیاری از شرکت های اروپایی مورد استفاده قرار گرفته و تکامل یافته است، بطوریکه اکثر این شرکت ها دستیابی به چشم انداز و استراتژی ها و موفقیت در مسیر تعالی خود را مرهون طراحی و اجرای چنین رویکردی می دانند.
این کتاب که حاصل تلاش چندین ساله آقای مازور و همکارانش در ژاپن وآمریکا در پیاده سازی این رویکرد می باشد به صورت اجرایی، کارشناسان و مدیران برنامه ریزی شرکت ها را با نحوه بکارگیری آن آشنا می سازد.


کتاب- ضرورت پایدارسازی بنگاه های کوچک و متوسط SMEsضرورت پایدارسازی بنگاه های کوچک و متوسط SMEs

از ویژگی های بنگاه های کوچک و متوسط ، ساختار تشکیلاتی، سطح تکنولوژی و میزان سرمایه گذاری آنهاست که عکس العمل سریع نسبت به تامین خواسته مشتریان، نیاز بازار و تولید محصول جدید را میسر می سازد.

بدین لحاظ ترویج صنایع کوچک و متوسط به عنوان بخش مکمل و اساسی اقتصاد هر کشور شناخته شده است.این واحدها ضمن دستیابی به اهداف اصلی توسعه ، در رسیدن به اهداف بنیادینی چون ایجاد اشتغال مؤثر، فقرزدایی، توزیع عادلانه درآمد و … نقش مؤثری دارند.

در کشور ما با وجود تعداد قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی به دلیل وجود موانع متعدد در مسیر پایدارسازی و توسعه این واحد ها، نقش مؤثر آنها در اقتصاد کمرنگ می باشد.

در این کتاب ضمن بررسی تجربیات سایر کشورها، ضرورت پایدارسازی بنگاه های کوچک و متوسط در این مورد بررسی قرار گرفته است.


 کتاب-هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا زمان هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا

اکثر مدیران ارشدی که در سازمانهای خود ABC  را در گستره سازمان اجرا کرده اند، این رویکرد را محدود کننده و غیر اثر بخش یافته اند. در این کتاب یک رویکرد جدید تحت نام هزینه یابی مبتنی بر فعالیت زمان مبنا (TDABC) به عنوان روشی ساده و قدرتمند برای اندازه گیری هزینه و سودآوری معرفی می شود. با استفاده از TDABC مدیران زمان و هزینه کمتری برای جمع آوری و نگهداری داده ها صرف کرده و در عوض زمان بیشتری جهت حل مسائلی همانند فرآیندهای ناکارا، محصولات و مشتریان غیر سودآور و ظرفیت اضافی صرف می کند.
نوآوری TDABC علاوه بر داشتن مزایای حاصل از یک روش ABC همانند ارتقای سودآوری محصولات و مشتریان، مدیریت بهره برداری ظرفیت، و بهبود کارایی فرآیند، کاربردهای ذیل را نیز در بردارد:
۱٫    مرتبط کردن برنامه ریزی استراتژیک به بودجه بندی عملیاتی
۲٫    بهبود فرآیند بررسی همه جانبه برای اتخاذ تصمیمات مربوط به خرید و ادغام شرکت ها
۳٫    پشتیبانی از فعالیتهای بهبود مستمر همانند شش سیگما و مدیریت ناب و الگو برداری
۴٫    حذف پیچیدگی های غیر ضروری زنجیره تامین


 کتاب- دولت الکترونیکدولت الکترونیک کلید حکمرانی خوب

امروزه نقش حیاتی دستگاه های دولتی و کارگزاران حکومتی در توسعه و رفاه شهروندان جامعه بر هیچ کس پوشیده نیست. بر همین اساس اندیشمندان حوزه مدیریت  دولتی تمامی همت خود را بکار بسته اند تا ضمن ارائه شاخص  های علمی و مقبول ، زمینه را برای حکمرانی مناسب فراهم  نمایند. در لابلای  تئوری  ها و مفروضات  مطرح شده در این عرصه، مفاهیمی همچون  حکمرانی خوب و دولت الکترونیک به کرات مورد استفاده قرار می گیرد و  به عنوان سنگ بنای نظام اداری کارآمد  و پاسخگو در عصر حاضر محسوب می شوند….